הפנימייה הצבאית תורנית לפיקוד "אור עציון", מחנכת ומכשירה את שוחריה, תלמידי כיתות ט'-י"ב, לקראת שירות ופיקוד ביחידות השדה של צה"ל.
הפנימייה נועדה לאלו אשר רואים עצמם מנהיגים ורוצים בשליחות ציונית, ערכית ותורנית.

facebook לאתר הישיבה התורנית אור עציון
לאתר התשלומים של משרד הביטחון