דבר מפקד הפנמ"צ

הפנימייה הצבאית תורנית לפיקוד הינה מוסד ותיק שהוקם ברוחו הגדולה של מו"ר הרב דרוקמן שליט"א.

מוסד תורני ייחודי ובלעדי, המשלב מעשה חינוכי של "ספרא וסיפא".

הפנימיה משולבת בישיבת 'אור עציון' בבניית הקומה והלמידה התורנית והתיכונית.

מסלול ייחודי לשוחרי הפנמ"צ הינה תכנית "החיל והחוסן" אשר באה לחשוף את הכוחות הערכיים, הרוחניים וכן את הכישורים והמסוגלות שבכל.

עיסוקנו החינוכי מכוון לחשיפת העוצמות הסגוליות המצויות בנוער החביב להנהיג את חיי היום-יום בפנימייה ומתוך כך למימוש הייעוד.

עיקר תפילותינו ומעשינו לכוון ולשתף את הנערים לשכלל את הרצון ולהקים דור מפקדים בני תורה ויראי שמיים להשתלב כקצינים קרביים במערך הלוחם של צה"ל ו- "לעזרת ה' בגיבורים" (שופטים ה', כ"ג).

מאמינים אנו ברוח הדור וממילא בהובלת הנוער את החברה והאומה הישראלית וכל זה בענווה, בגבורה "בהשקט ובבטחה"!