ייעוד הפנמ"צ

הפנימייה הצבאית תורנית 'אור עציון' משמשת כמוסד תורני חינוכי ייחודי,

המפתח ומצמיח את הכוחות, התכונות, הערכים, הידע והמיומנויות,

הנדרשים לתפקידי הקצונה המובילה במערך הלוחם בצה"ל.

הפנמ"צ רואה בבוגריה אנשי אשכולות,

המהווים עתודה לשדרת מנהיגים וקצינים בעלי שאיפה למצוינות,

היונקים את ערכיהם מתורת ישראל, המורשת וההיסטוריה הישראלית

ופועלים מתוך תחושת שליחות ואמונה בצדקת הדרך, ענווה ודרך ארץ.