מגמה צבאית

אחד מתחומי הליבה, המשקף את ייחודיות הפנימייה הינו התחום הצבאי.

חלק ניכר מהפעילויות מוקדשות להקניית ידע ומיומנויות צבאיות כגון: כושר קרבי, ניווטים, שדאות, אימוני נשק וכד'.

במסגרת הלימודים העיוניים ילמדו השוחרים במגמה צבאית וייבחנו בתחום, כחלק מיחידות הלימוד הנדרשות לבגרות.

העיסוק בצביון הצבאי הינו דרך חינוכית הרואה בסממנים הצבאיים תשתית לעיצוב דמותו ומנהיגותו של השוחר.

סממנים אלו הינם אמצעי ולא מטרה- היוצרים את הזיקה והמחוייבות של השוחר לאתגרי השירות המצפה לו כפקד קרבי בצה"ל.

לפיכך, אורח החיים בפנימייה משלב כללי התנהגות ומשמעת צבאיים (מסדרים, כללי הופעה, עמידה בזמנים וכד') הנשמרים בקפדנות.