סיירות

סיירות היא קודם כל ביטחון עצמי בשטח.

לאחר מכן היא גם היכולת לנתח את השטח לא רק ברמה של קריאת מפה אלא בהבנת ההיגיון מאחורי כל הגורמים הטבעיים והמלאכותיים הפזורים בשטח ומיקומם.

תכנית הסיירות באה לתת כלים להבנה של הקשר בין המבנה הגיאולוגי וההידרולוגי של השטח לתפרוסת הדרכים וההתיישבות ולהיסטוריה.

התכנית תעזור לשוחר בייעודו כמפקד בהרבה יישומים החל מהיישום המבצעי בתפיסה המרחבית, בחירת צירים ויזימת פעולות וכלה בפן האישי של רתימת הלוחמים למשימה ע"י חיבורם למקום ולמרחב.

 במהלך התכנית יתמודד השוחר עם הכרות של המרחב, עם יציאה לשטח ויציאה מאזור הנוחות שלו.

כמו כן הוא יתמודד עם אחריות אישית והתנהלות בקבוצה.

התמודדות זו תפתח אצל השוחר את הערכים של עמידה בזמנים, עמידה במשימה, גיבוש חברתי וחשוב מכל- אהבת הארץ.

"ראשינו בעמקי תורתה, כפינו ברגבי אדמתה" (הרב נריה זצ"ל)

סיירות מתקיימת בפלטפורמה הבאה:

  • שלושה סיורים חד-יומיים בכל מחצית (אחת לחודש) באזור גיאוגרפי נבחר.
  • שלוש פעמים בשנה יציאה לשבוע סיירות עם תרמיל וציוד על הגב.