לימודים ורוח

לימודים

מיצוי היכולת האינטלקטואלית של כל שוחר וביטויו, בין השאר, בהישגים לימודיים.

התהליך החינוכ- לימודי, מצייד את השוחר בכלים המסייעים להצלחתו בתחום העבודה, תוך פיתוח האחריות האישית והשאיפה למצויינות.

השתתפות פעילה בשיעורים והשקעת זמן ומאמץ מצד השוחר- הינם תנאי הכרחי לקבלת המעטפת הלימודית המושקעת והאיכותית אותה ניתן לקבל בפנימייה.

 

רוח

העיסוק ברוח האדם- תולדותיו, יצירתו והגותו, הבאה לידי ביטוי בספרות, אומנות, פילוסופיה, היסטוריה, ארכיאולוגיה ועוד, מסייע לבנות חברה בעלת עומק תרבותי ופיתוח אזרחים משכילים, מעורבים, בעלי עולם פנימי עשיר ומיומנויות קריאה, כתיבה, שיחה וחשיבה מתקדמת.

חשיפה לאוצרות דעת אלו נתפסת כנדבך חשוב בטיפוח השוחר כדמות משכיל, רחב אופקים, סקרן ובעל יכולת ביטוי והתבוננות.