חברתי

יצירת מעורבות חברתית, הגברת תחושת השייכות וגיבוש עולם ערכים הדוגל במימוש אחריות, ערבות הדדית, יוזמה ושליחות, כבוד האדם וחיזוק החוסן הנפשי, אשר יסייעו בקבלת הכרעות במגוון סיטואציות ויתרמו לצמיחתו החברתית והמוסרית של השוחר.

תפיסה חינוכית- ערכית זו תבוא לידי ביטוי בפעילות חברתית-ערכית עשירה ומגוונת, בשילוב שיח תואם במגוון נושאים בתחומי הדעת השונים בהם אנו עוסקים מדי יום בפנימייה.

המשפחה

הפנימייה, מטרתה- להוות משפחה לכל שוחר ושוחר.
אנו, צוות המפקדים והצוות החינוכי כאן למענכם, וכך גם חבריכם- "אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד" ו- "טובים השניים מן האחד" אינן סיסמאות ריקות מתוכן מבחינתנו.

אחווה, ערבות הדדית ורעות אינם מיתוס, ההווי החברתי ידוע לכל ממפקד הפנימייה ועד לשוחר האחרון אנו מהווים יחד מעטפת תומכת ומחזקת של ערבות בין בני אדם כחלק מהערכים עליהם אנו מחנכים.